Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Перелік
електронних наукових фахових видань України,
в яких можуть оприлюднюватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук
та ступеня доктора філософії
(юридичні науки)
 
(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого
наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України
06 лютого 2018 року за № 148/21600)

  Затверджено
наказами Міністерства
освіти і науки України
від 15.03.2019 № 358
від 28.12.2019 № 1643
від 17.03.2020 № 409
Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань Дата включення (внесення змін), категорія
1. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління Науково-дослідний інститут судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом» юридичні державне управління спеціальності – 081, 281, 293 28.12.2019 «Б»
2. Журнал східноєвропейського права ПВНЗ «Університет сучасних знань» юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
3. Порівняльно-аналітичне право ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
4. Право та інноваційне суспільство Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
5. Теорія і практика правознавства Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні спеціальності – 081, 082 15.03.2019 «Б»
6. Технології розвитку інтелекту Technologies of Intellect Development Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України психологічні спеціальності – 053 17.03.2020 «Б»
7. Форум права Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 293, 262 28.12.2019 «Б»
8. Юридичний науковий електронний журнал Запорізький національний університет юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
© Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
2012
01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 110-в
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua