Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

  Електронне наукове видання включається до
Переліку наукових фахових видань України
строком на п’ять років від дати включення
ПЕРЕЛІК
електронних наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
(юридичні науки)

  Затверджено
наказами Міністерства
освіти і науки України
від 25.01.2013 № 54
від 25.04.2013 № 463
від 04.07.2013 № 893
від 10.10.2013 № 1411
від 21.11.2013 № 1609
від 14.02.2014 № 153
від 15.04.2014 № 455
від 04.07.2014 № 793
від 29.09.2014 № 1081
від 07.10.2015 № 1021
від 16.05.2016 № 515
від 22.12.2016 № 1604
від 28.12.2017 № 1714
від 04.04.2018 № 326
Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки Дата включення, поновлення (внесення змін) Дата попереднього включення
1. Вісник Асоціації кримінального права України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО «Асоціація кримінального права України» юридичні 04.07.2014
2. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: юридичні науки Національна академія Державної прикордонної служби України юридичні 22.12.2016
3. Журнал європейського і порівняльного права Київський національний університет імені Тараса юридичні 16.05.2016
4. Журнал східноєвропейсь-кого права Університет сучасних знань юридичні 15.04.2014
5. Науковий часопис Національної академії прокуратури України Національна академія прокуратури України юридичні 04.07.2014
6. Порівняльно-аналітичне право ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні 04.04.2018 25.04.2013
7. Право і громадянське суспільство Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 10.10.2013
8. Право та інноваційне суспільство Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні 14.02.2014
9. Правова просвіта Університет державної фіскальної служби України юридичні 22.12.2016
10. Правові системи Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України юридичні 04.07.2014
11. Теорія і практика правознавства Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» юридичні 28.12.2017 25.01.13 (фахові до 25.01.18)
12. Форум права Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 04.07.2013 18.01.07 (фахові до 01.08.10)
13. Часопис Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України» юридичні 29.09.2014 27.05.09 (фахові до 27.05.14)
14. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» Національний університет «Острозька академія» юридичні 07.10.2015 06.10.10 (фахові до 06.10.15)
15. Юридичний науковий електронний журнал ДВНЗ «Запорізький національний університет» юридичні 21.11.2013

  Затверджено постановами
президії ВАК України
від 01.07.2010 р. № 2-05/5
від 26.01.2011 р. № 2-05/1
Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки Дата включення (внесення змін)
1. Вісник Вищої ради юстиції Вища рада юстиції, НУ «Одеська юридична академія» юридичні 26.01.11 (фахові до 26.01.16)
2. Європейські студії і право Одеська національна юридична академія юридичні 01.07.10 (фахові до 01.07.15)
3. Право та управління Національний університет державної податкової служби України юридичні державне управління 26.01.11 (фахові до 26.01.16)
© Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
2012
01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 110-в
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua