Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання

Логін
Пароль
Реєстрація

ПЕРЕЛІК
НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЮТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
В ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
станом на 1 січня 2016 року

Установа в якійфункціонує
спеціалізована вчена рада
Шифр спеціалізованої
вченої ради
Спеціальності Термін повноважень Наказ
МОН України
Академія адвокатури України К 26.122.01 "12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура"
31.05.2013 – 31.05.2016 Наказ МОН
31.05.2013 № 654
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Д 26.139.01 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»"
29.09.2014 – 29.09.2017 Наказ МОН
29.09.2014 № 1081
ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»
К 26.130.03 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»" 13.07.2015 - 13.07.2017 Наказ МОН
13.07.2015 № 747
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
К 17.051.07
"12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»" 14.02.2014 – 14.02.2017 Наказ МОН
14.02.2014 № 153
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
К 26.006.09 "12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»" 21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН
21.12.2015 № 1328
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
К 61.051.07 "12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»"
04.07.2014 – 04.07.2016 Наказ МОН
04.07.2014 № 793
Державний науково-дослідний інститут МВС України Д 26.732.01
"12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»"
04.07.2014 – 04.07.2017 Наказ МОН
04.07.2014 № 793
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.02 "12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»"
14.02.2014 – 14.02.2017 Наказ МОН
14.02.2014 № 153
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України К 08.727.03 "12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»" 06.03.2015 - 06.03.2016 Наказ МОН
06.03.2015 № 261
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
К 20.149.01 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»"
21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН
21.12.2015 № 1328
Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
Д 26.236.02 "12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»"
26.05.2014 – 26.05.2017 Наказ МОН
26.05.2014 № 642
Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
Д 26.236.03
"12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.11 «Міжнародне право»"
04.07.2014 – 04.07.2017 Наказ МОН
04.07.2014 № 793
Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
Д 26.236.04 "12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»" 28.03.2013 – 28.03.2016 Наказ МОН
28.03.2013 № 382
Інститут економіко-правових
досліджень
НАН України
(м. Донецьк)
Д 11.170.02
"12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»
12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»"
31.05.2013 – 31.05.2016 Наказ МОН
31.05.2013 № 654
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.04
"12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»"
07.10.2015 - 07.10.2017 Наказ МОН
07.10.2015 № 1021
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.05
"12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»"
07.10.2015 - 07.10.2017 Наказ МОН
07.10.2015 № 1021
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.06 "12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»"
21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН
21.12.2015 № 1328
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.10 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес»
12.00.11 «Міжнародне право»
21.11.2013 – 21.11.2016 Наказ МОН
21.11.2013 № 1609
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.46
"12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»" 13.07.2015 - 13.07.2017 Наказ МОН
13.07.2015 № 747
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.52 "12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»" 21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН
21.12.2015 № 1328
Класичний приватний університет
Д 17.127.07 "12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза»"
06.11.2014 – 06.11.2017 Наказ МОН
06.11.2014 № 1279
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України К 35.725.02 "12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.12 «Філософія права»"
29.12.2014 – 29.12.2016 Наказ МОН
29.12.2014 № 1528
Львівський національний університет імен Івана Франка Д 35.051.03 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»"
25.01.2013 -25.01.2016 Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54
Маріупольський державний університет
К 12.093.01 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»"
26.05.2014 – 26.05.2016 Наказ МОН
26.05.2014 № 642
Міжнародний гуманітарний університет
К 41.136.01 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»"
04.07.2014 – 04.07.2016 Наказ МОН
04.07.2014 № 793
Національний авіаційний університет К 26.062.16 "12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»" 26.05.2014 – 26.05.2016 Наказ МОН
26.05.2014 № 642
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
К 26.053.18 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»" 26.05.2014 – 26.05.2016 Наказ МОН
26.05.2014 № 642
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
К 26.008.04 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.11 «Міжнародне право»"
12.05.2015 - 12.05.2017 Наказ МОН
12.05.2015 № 528
Національний університет «Львівська політехніка» К 35.052.23 "12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»"
21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН
21.12.2015 № 1328
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України К 64.502.01 "12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»" 29.12.2014 – 29.12.2016 Наказ МОН
29.12.2014 № 1528
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Д 26.500.01 "12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
12.00.04 «Господарське право, господарсько- процесуальне право»"
06.11.2014 – 06.11.2017 Наказ МОН
06.11.2014 № 1279
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
К 41.884.04 "12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»"
21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН
21.12.2015 № 1328
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права»
К 35.140.02 "12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»"
15.04.2014 – 15.04.2017 Наказ МОН
15.04.2014 № 455
ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» К 67.135.03 "12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право»" 17.01.2014 – 17.01.2016 Наказ МОН
17.01.2014 № 41
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» Д 26.142.01 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 25.01.2013 -25.01.2016 Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» Д 26.142.02 "12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»" 04.07.2013 – 04.07.2016 Наказ МОН
04.07.2013 № 893
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.01
12.00.12 «Філософія права»
19.00.06 «Юридична психологія»
13.07.2015 - 13.07.2017 Наказ МОН
13.07.2015 № 747
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.03
"12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»"
07.10.2015 - 07.10.2017 Наказ МОН
07.10.2015 № 1021
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.04
"12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»"
07.10.2015 - 07.10.2017 Наказ МОН
07.10.2015 № 1021
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.05
"12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»" 07.10.2015 - 07.10.2017 Наказ МОН
07.10.2015 № 1021
Національна академія внутрішніх справ МВС України К 26.007.06
"12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»" 07.10.2015 - 07.10.2017 Наказ МОН
07.10.2015 № 1021
Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України Д 26.730.01 "12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»"
14.02.2014 – 14.02.2017 Наказ МОН
14.02.2014 № 153
Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України Д 26.730.02 "12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес»
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»"
14.02.2014 – 14.02.2017 Наказ МОН
14.02.2014 № 153
Національний університет державної податкової служби України Міністерства доходів і зборів України Д 27.855.02 "12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»" 28.03.2013 – 28.03.2016 Наказ МОН
28.03.2013 № 382
Національний університет державної податкової служби України Міністерства доходів і зборів України К 27.855.03 "12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»" 29.12.2014 – 29.12.2016 Наказ МОН
29.12.2014 № 1528
Національний університет «Львівська політехніка»
К 35.052.19 "12.00.01 «Теорія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.07 «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.12 «Філософія права»"
06.11.2014 – 06.11.2017 Наказ МОН
06.11.2014 № 1279
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.01
"12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»"
07.10.2015 - 07.10.2017 Наказ МОН
07.10.2015 № 1021
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.03
"12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»"
07.10.2015 - 07.10.2017 Наказ МОН
07.10.2015 № 1021
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.04 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»
12.00.11 «Міжнародне право»
12.00.12 «Філософія права»
04.07.2014 – 04.07.2017 Наказ МОН
04.07.2014 № 793
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Д 64.086.01
"12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»"
29.12.2014 – 29.12.2016 Наказ МОН
29.12.2014 № 1528
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Д 64.086.02 "12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
12.00.12 «Філософія права»"
04.07.2013 – 04.07.2016 Наказ МОН
04.07.2013 № 893
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Д 64.086.03 "12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
12.00.11 «Міжнародне право»"
04.07.2013 – 04.07.2016 Наказ МОН
04.07.2013 № 893
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Д 64.086.04 "12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»
12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»"
04.07.2013 – 04.07.2016 Наказ МОН
04.07.2013 № 893
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.01 "12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»"
10.10.2013 – 10.10.2016 Наказ МОН
10.10.2013 № 1411
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.02
"12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»"
06.11.2014 – 06.11.2017 Наказ МОН
06.11.2014 № 1279
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.03 "12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»" 06.11.2014 – 06.11.2017 Наказ МОН
06.11.2014 № 1279
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України К 64.700.08 "12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»"
29.09.2014 – 29.09.2017 Наказ МОН
29.09.2014 № 1081
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.28 "12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» "
21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН
21.12.2015 № 1328
© Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
2012
01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 110-в
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua