Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

ПЕРЕЛІК
НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЮТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
В ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
станом на 4 березня 2020 року

Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада Шифр спеціалізованої вченої ради Спеціальності Термін повноважень Наказ МОН України
Академія адвокатури України К 26.122.01 12.00.08«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 04.03.2020 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.03.2020 № 387
ВНЗ «Національна академія управління» К 26.889.02 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2017 - 28.12.2020 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714
ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК» К 26.130.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» 28.12.2017 - 28.12.2020 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» К 26.006.09 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 18.12.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» К 20.051.14 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 15.11.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Д 61.051.07 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Державний науково-дослідний інститут МВС України Д 26.732.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Донецький національний університет імені Василя Стуса К 11.051.12 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 16.07.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 16.07.2018 № 775
Донецький юридичний інститут МВС України К 11.737.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 28.12.2017 - 28.12.2020 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714
Донецький юридичний інститут МВС України К 11.737.02 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 07.11.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 07.11.2018 № 1218
Запорізький національний університет Д 17.051.07 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 04.04.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.04.2018 № 326
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Д 26.236.02 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Д 26.236.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.11 «Міжнародне право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Інститут законодавства Верховної Ради України Д 26.867.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.11 «Міжнародне право» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Інститут економіко-правових досліджень НАН України Д 11.170.02 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.05 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.06 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 18.12.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.10 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес» 12.00.11 «Міжнародне право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.46 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Класичний приватний університет Д 17.127.07 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 04.03.2020 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.03.2020 № 387
Львівський національний університет імен Івана Франка Д 35.051.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Львівський національний університет імен Івана Франка Д 35.051.27 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 18.12.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412
Міжнародний гуманітарний університет Д 41.136.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України К 64.502.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України К 26.504.01 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 15.03.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 15.03.2019 № 358
Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України Д 26.501.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 15.11.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Д 26.500.01 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 28.12.2017 - 28.12.2020 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714
Науково-дослідний інститут публічного права К 26.503.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 18.12.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.01 12.00.12 «Філософія права» 19.00.06 «Юридична психологія» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Національна академія внутрішніх справ МВС України СРД 26.007.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.03 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.05 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Національна академія Служби безпеки України СРК 26.706.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Національна академія Служби безпеки України СРД 26.706.02 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Національний авіаційний університет Д 26.062.16 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 15.11.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428
Національний університет «Києво-Могилянська академія» К 26.008.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.11 «Міжнародне право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Національний університет «Львівська політехніка» К 35.052.23 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 18.12.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412
Національний університет «Львівська політехніка» Д 35.052.19 12.00.01 «Теорія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.07 «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.12 «Філософія права» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 15.11.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.03 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 15.11.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.04 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 12.00.11 «Міжнародне право» 12.00.12 «Філософія права» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Національний університет «Одеська юридична академія» СРД 41.086.05 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.16 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 04.03.2020 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.03.2020 № 387
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 04.03.2020 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.03.2020 № 387
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.02 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.12 «Філософія права» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.03 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 12.00.11 «Міжнародне право» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.04 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України СРК 41.722.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 04.03.2020 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.03.2020 № 387
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України СРД 41.722.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 41.884.04 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 18.12.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412
ПВНЗ «Європейський університет» К 26.063.02 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 04.03.2020 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.03.2020 № 387
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права» Д 35.140.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
ПВНЗ Університет Короля Данила Д 20.149.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 04.03.2020 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.03.2020 № 387
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» К 26.142.01 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 16.07.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 16.07.2018 № 775
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» Д 26.142.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 15.11.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» К 26.142.05 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Сумський державний університет Д 55.051.07 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 18.12.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412
Тернопільський національний економічний університет Д 58.082.04 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України Д 27.855.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 16.07.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 16.07.2018 № 775
Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України Д 27.855.03 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Університет митної справи та фінансів Д 08.893.03 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 04.03.2020 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.03.2020 № 387
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України К 64.896.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 07.11.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 07.11.2018 № 1218
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 11.07.2019 № 975
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.02 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 15.11.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.03 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.04 19.00.06 «Юридична психологія» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.28 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 18.12.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна К 64.051.30 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2019 - 31.12.2020 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643
Хмельницький університет управління К 70.895.02 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.12 «Філософія права» 16.07.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 16.07.2018 № 775
© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua