Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

ПЕРЕЛІК
НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЮТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
В ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
15 квітня 2021 року

Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада Шифр спеціалізованої вченої ради Спеціальності Термін повноважень Наказ МОН України
Академія адвокатури України К 26.122.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 04.03.2020 - 15.05.2021 Наказ МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ВНЗ «Національна академія управління» К 26.889.02 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК» К 26.130.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» 28.12.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» К 26.006.09 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 18.12.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» К 20.051.14 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 15.11.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Д 61.051.07 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Державний науково-дослідний інститут МВС України Д 26.732.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.05.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.05.2018 № 527 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Донецький національний університет імені Василя Стуса К 11.051.12 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 16.07.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 16.07.2018 № 775 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Донецький юридичний інститут МВС України К 11.737.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 28.12.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Донецький юридичний інститут МВС України К 11.737.02 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 07.11.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 07.11.2018 № 1218 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Запорізький національний університет Д 17.051.07 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 04.04.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 04.04.2018 № 326 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Д 26.236.02 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Д 26.236.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»12.00.11 «Міжнародне право» 28.12.2019 - 15.05.2021 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Інститут економіко-правових досліджень НАН України Д 11.170.02 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Інститут законодавства Верховної Ради України Д 26.867.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.11 «Міжнародне право» 24.05.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.05.2018 № 527 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 24.10.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.05 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 24.10.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.06 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 18.12.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.10 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес»12.00.11 «Міжнародне право» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.46 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН 22.07.2020 № 946)
Класичний приватний університет Д 17.127.07 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 04.03.2020 - 15.05.2021 Наказ МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.27 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 18.12.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Міжнародний гуманітарний університет Д 41.136.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 24.05.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.05.2018 № 527 (зі змінами Наказ МОН 22.07.2020 № 946)
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України К 64.502.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України К 26.504.01 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 15.03.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 15.03.2019 № 358 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України Д 26.501.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 15.11.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Д 26.500.01 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»12.00.04 «Господарське право, господарсько- процесуальне право» 28.12.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714 (зі змінами Наказ МОН 22.07.2020 № 946)
Науково-дослідний інститут публічного права К 26.503.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 18.12.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.01 12.00.12 «Філософія права» 19.00.06 «Юридична психологія» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національна академія внутрішніх справ МВС України СРД 26.007.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН 22.07.2020 № 946)
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.03 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.10.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 24.10.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.05 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.10.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національна академія Служби безпеки України СРК 26.706.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національна академія Служби безпеки України СРД 26.706.02 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України» 21.07.03 «Кадри органів та військ державної безпеки» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний авіаційний університет Д 26.062.16 12.00.02 «Конституційне право; 15.11.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний університет «Києво-Могилянська академія» К 26.008.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.11 «Міжнародне право» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний університет «Львівська політехніка» Д 35.052.19 12.00.01 «Теорія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.07 «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.12 «Філософія права» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний університет «Львівська політехніка» К 35.052.23 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 18.12.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 15.11.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.03 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 15.11.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.04 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 12.00.11 «Міжнародне право» 12.00.12 «Філософія права» 24.10.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний університет «Одеська юридична академія» СРД 41.086.05 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 04.03.2020 - 15.05.2021 Наказ МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.02 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»12.00.12 «Філософія права» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.03 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»12.00.11 «Міжнародне право» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.04 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.16 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 04.03.2020 - 15.05.2021 Наказ МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України СРК 41.722.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 04.03.2020 - 15.05.2021 Наказ МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України СРД 41.722.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 41.884.04 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 18.12.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ПВНЗ «Європейський університет» К 26.063.02 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 04.03.2020 - 15.05.2021 Наказ МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» Д 35.140.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ПВНЗ Університет Короля Данила Д 20.149.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 04.03.2020 - 15.05.2021 Наказ МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» К 26.142.01 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 16.07.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 16.07.2018 № 775 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» Д 26.142.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 15.11.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» К 26.142.05 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України» 24.05.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.05.2018 № 527 (зі змінами Наказ МОН 22.07.2020 № 946)

(зміна профілю Наказ МОН від 26.11.2020 № 1471)

Сумський державний університет Д 55.051.07 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 18.12.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Тернопільський національний економічний університет Д 58.082.04 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України Д 27.855.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 16.07.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 16.07.2018 № 775 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України Д 27.855.03 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.05.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.05.2018 № 527 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Університет митної справи та фінансів Д 08.893.03 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 04.03.2020 - 15.05.2021 Наказ МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України К 64.896.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 07.11.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 07.11.2018 № 1218 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 11.07.2019 № 975 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.02 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 15.11.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 15.11.2019 № 1428 (зі змінами Наказ МОН 22.07.2020 № 946)
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.03 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.10.2017 – 15.05.2021 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.04 19.00.06 «Юридична психологія» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.28 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 18.12.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 18.12.2018 № 1412 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна К 64.051.30 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2019 - 15.05.2021 Наказ МОН 28.12.2019 № 1643 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
Хмельницький університет управління К 70.895.02 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.12 «Філософія права» 16.07.2018 – 15.05.2021 Наказ МОН 16.07.2018 № 775 (зі змінами Наказ МОН22.07.2020 № 946)
© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua