Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

ПЕРЕЛІК
НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЮТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
В ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
станом на 24 травня 2018 року

Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада Шифр спеціалізованої вченої ради Спеціальності Термін повноважень Наказ МОН України
Академія адвокатури України К 26.122.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» .10.2016 - 07.10.2019 Наказ МОН .10.2016 № 1222
ВНЗ «Національна академія управління» К 26.889.02 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 28.12.2017 - 28.12.2020 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714
ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК» К 26.130.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» 28.12.2017 - 28.12.2020 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» К 26.006.09 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН 21.12.2015 № 1328
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» К 20.051.14 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 11.07.2016 - 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Д 61.051.07 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Державний науково-дослідний інститут МВС України Д 26.732.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 13.03.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 13.03.2017 № 374
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Донецький юридичний інститут МВС України К 11.737.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 28.12.2017 - 28.12.2020 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714
Донецький юридичний інститут МВС України К 11.737.02 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» .10.2016 - 07.10.2019 Наказ МОН .10.2016 № 1222
Запорізький національний університет Д 17.051.07 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 04.04.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.04.2018 № 326
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Д 26.236.02 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Д 26.236.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.11 «Міжнародне право» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Інститут економіко-правових досліджень НАН України  Д 11.170.02 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 11.07.2016 - 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820
Інститут законодавства Верховної Ради України Д 26.867.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.11 «Міжнародне право» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.05 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.06 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН 21.12.2015 № 1328
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.10 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес» 12.00.11 «Міжнародне право» 22.12.2016 - 22.12.2019 Наказ МОН 22.12.2016 № 1604
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.46 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.52 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН 21.12.2015 № 1328
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України К 35.725.02 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.12 «Філософія права» 13.03.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 13.03.2017 № 374
Львівський національний університет імен Івана Франка Д 35.051.03 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 04.04.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.04.2018 № 326
Міжнародний гуманітарний університет Д 41.136.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України К 64.502.01 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 22.12.2016 - 22.12.2019 Наказ МОН 22.12.2016 № 1604
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Д 26.500.01 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.04 «Господарське право, господарсько- процесуальне право» 28.12.2017 - 28.12.2020 Наказ МОН 28.12.2017 № 1714
Науково-дослідний інститут публічного права К 26.503.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 11.07.2016 - 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820
Національна академія внутрішніх справ МВС України  Д 26.007.01 12.00.12 «Філософія права» 19.00.06 «Юридична психологія» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Національна академія внутрішніх справ МВС України  Д 26.007.03 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Національна академія внутрішніх справ МВС України  Д 26.007.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Національна академія внутрішніх справ МВС України  Д 26.007.05 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Національний авіаційний університет К 26.062.16 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 22.12.2016 - 22.12.2019 Наказ МОН 22.12.2016 № 1604
Національний університет «Києво-Могилянська академія» К 26.008.04 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.11 «Міжнародне право» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Національний університет «Львівська політехніка» К 35.052.23 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН 21.12.2015 № 1328
Національний університет «Львівська політехніка» Д 35.052.19 12.00.01 «Теорія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.07 «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.12 «Філософія права» 11.07.2016 - 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.03 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017 № 996
Національний університет «Одеська юридична академія» Д 41.086.04 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 12.00.11 «Міжнародне право» 12.00.12 «Філософія права» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 22.12.2016 - 22.12.2019 Наказ МОН 22.12.2016 № 1604
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.02 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.12 «Філософія права» 11.07.2016 - 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.03 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 12.00.11 «Міжнародне право» 11.07.2016 - 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.04 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 11.07.2016 - 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820
Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України К 41.884.04 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН 21.12.2015 № 1328
ПВНЗ «Європейський університет» К 26.063.02 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 13.03.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 13.03.2017 № 374
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права» Д 35.140.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 13.03.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 13.03.2017 № 374
ПВНЗ Університет Короля Данила Д 20.149.01 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 22.12.2016 - 22.12.2019 Наказ МОН 22.12.2016 № 1604
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» Д 26.142.02 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» .10.2016 - 07.10.2019 Наказ МОН .10.2016 № 1222
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» К 26.142.05 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Сумський державний університет К 55.051.07 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 13.03.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 13.03.2017 № 374
Тернопільський національний економічний університет К 58.082.04 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» .10.2016 - 07.10.2019 Наказ МОН .10.2016 № 1222
Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України Д 27.855.03 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 24.05.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 24.05.2018 № 527
Університет митної справи та фінансів К 08.893.03 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 04.04.2018 - 31.12.2020 Наказ МОН 04.04.2018 № 326
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.01 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 11.07.2016 - 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України  Д 64.700.02 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» .10.2016 - 07.10.2019 Наказ МОН .10.2016 № 1222
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України  Д 64.700.03 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 24.10.2017 - 24.10.2020 Наказ МОН 24.10.2017 № 1413
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.04 19.00.06 «Юридична психологія» 10.05.2017 - 31.12.2019 Наказ МОН 10.05.2017 № 693
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.28 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 21.12.2015 - 21.12.2018 Наказ МОН 21.12.2015 № 1328
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна К 64.051.30 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» .10.2016 - 07.10.2019 Наказ МОН .10.2016 № 1222
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна К 64.051.31 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» 22.12.2016 - 22.12.2019 Наказ МОН 22.12.2016 № 1604
© Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
2012
01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 110-в
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua