Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Перелік
наукових спеціальностей в галузі юридичних наук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14.09.2011 № 1057
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30.09.2011 за № 1133/19871
Шифр Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
12 ЮРИДИЧНІ НАУКИ  
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень юридичні
12.00.02 Конституційне право; муніципальне право юридичні
12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право юридичні
12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право юридичні
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення юридичні
12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право юридичні
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право юридичні
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право юридичні
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність юридичні
12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура юридичні
12.00.11 Міжнародне право юридичні
12.00.12 Філософія права юридичні, філософські
     
19 ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ  
19.00.06 Юридична психологія психологічні, юридичні
   
21 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА  
21.07.00 Державна безпека України  
21.07.01 Забезпечення державної безпеки України технічні, юридичні
21.07.02 Розвідувальна діяльність органів державної безпеки фізико-математичні, технічні, юридичні, психологічні, військові, соціологічні, політичні
21.07.03 Кадри органів та військ державної безпеки педагогічні, юридичні, психологічні
21.07.05 Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку технічні, військові, юридичні, державне управління
© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua