Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Перелік
юридичних факультетів (підрозділів) вищих навчальних закладів України

Перелік юридичних факультетів (підрозділів) вищих навчальних закладів України

1. Інститут управління та права Запорізького національного технічного університету. Юридичний факультет.

2. Академія праці, соціальних відносин і туризму. Юридичний факультет

3. Академія рекреаційних технологій і права

4. Бердянський університет менеджменту і бізнесу. Юридичний факультет 

5. Білоцерківський інститут економіки та управління Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Кафедра правознавства

6. Білоцерківський національний аграрний університет. Факультет права та лінгвістики

7. Буковинський університет. Юридичний факультет

8. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин

9. Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського. Факультет історії, права і публічного управління.

10. Вінницький кооперативний інститут. Факультет управління та права

11. Вінницький національний аграрний університет. Факультет менеджменту і права

12. Вінницька філія Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань». Кафедра публічно-правових дисциплін

13. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.  Факультет економіки, менеджменту та права

14. Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад  «Міжрегіональна академія управління персоналом»

15.  Інститут управління, технологій та права Державного університету інфраструктури та технологій. Юридичний факультет

16. Дніпровський гуманітарний університет. Юридичний факультет

17. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Юридичний факультет

18. Донецька філія Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»

19. Донецький державний університет управління. Факультет права та соціального управління

20. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Юридичний факультет

21. Донецький університет економіки і права

22. Дубенська філія вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Кафедра права

23. Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха  «Класичного приватного університету». Кафедра правознавства

24. Європейський університет. Юридичний факультет

25. Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

25. Житомирський національний агроекологічний університет. Факультет екології і права

26. Жмеринська філія Приватного вищого навчального закладу «Університету сучасних знань»

27.  Запорізький національний технічний університет. Інститут управління та права. Юридичний факультет

28. Запорізький національний університет. Юридичний факультет

29. Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького. Юридичний факультет

30. Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

31. Карпатський університет імені Августина Волошина. Кафедра державного та канонічного права

32. Київський кооперативний інститут бізнесу і права. Спеціальність правознавства

33. Київський міжнародний університет. Юридичний інститут

34. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Юридичний інститут

35. Київський національний лінгвістичний університет. Факультет економіки і права

36. Київський національний торговельно-економічний університет. Факультет міжнародної торгівлі і права 

37. Київський національний університет технологій та дизайну. Факультет підприємництва та права 

38. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Юридичний факультет

39. Київський університет імені Бориса Грінченка. Факультет права та міжнародних відносин

40. Київський університет культури. Кафедра міжнародних відносин

41. Київський університет ринкових відносин. Факультет бізнес адміністрування та права

42. Київський університет туризму, економіки і права. Юридичний факультет

43. Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

44. Класичний приватний університет. Інститут права імені В. Сташиса

45. Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського. Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

46. Кримський економічний інститут КНЕУ. Юридичний факультет

47. Кропивницький інститут державного та муніципального управління. Кафедра публічного та приватного права

48. Сєвєродонецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

49. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

50. Луцький національний технічний університет. Кафедра гуманітарних наук, соціального забезпеченн та права

51. Львівський національний університет ветеринарної медицина та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

52. Львівський національний університет імені Івана Франка. Юридичний факультет

53. Львівський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

54. Львівський торгівельно-економічний університет. Юридичний факультет

55. Львівський університет бізнесу та права. Юридичний факультет

56. Маріупольський державний університет. Економіко-правовий факультет

57. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна». Факультет права та соціально-інформаційних технологій

58. Міжнародний гуманітарний університет. Інститут права, економіки та міжнародних відносин

59. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука. Юридичний факультет

60. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

61. Міжнародний Соломонів університет. Юридичний факультет

62. Міжнародний університет бізнесу та права. Інститут права

63. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). Навчально-науковий інститут права

64. Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету на базі юридичного факультету Української академії банківської справи і юридичного факультету Сумського державного університету створено

65. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін

66. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий юридичний інститут

67. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Юридичний факультет

68. Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Факультет політології і права

69. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Факультет соціології і права

70. Національний транспортний університет. Факультет економіки та права

71. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Юридичний факультет

72. Національний університет водного господарства та природокористування. Інститут права

73. Національний університет державної податкової служби України. Інститут права

74. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Факультет правничих наук

75. Національний університет «Львівська політехніка». Інститут права та психології

76. Національний університет «Острозька академія». Інститут права І. Малиновського

77. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського

78. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Історико-юридичний факультет 

79. Новокаховський гуманітарний інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Кафедра правознавства

80. Одеська національна морська академія. Факультет морського права та менеджменту

81. Одеський інститут підприємництва та права

82. Одеський національний морський університет. Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

83. Одеський національний університет імені Мечникова. Економіко-правовий факультет

84. Полтавський інститут економіки та права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Факультет правознавства та фінансів 

85. Придунайська філія Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

86. Прикарпатський національний університет імені Стефаника. Юридичний інститут

87. Рівненський інститут київського університету права Національної академії наук України. Кафедра спеціальних юридичних дисциплін.

88. Сумський державний університет. Інститут права 

89. Сумський національний аграрний університет. Юридичний факультет

90. Східноєвропейський національний університет імені Л. Українки. Юридичний факультет.

91. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. Юридичний інститут

92. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Юридичний факультет

93. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. Кафедра спеціально-правових дисциплін

94. Тернопільський національний економічний університет. Юридичний факультет

95. Ужгородський національний університет. Юридичний факультет

96. Університет економіки та права «КРОК». Юридичний факультет

97. Університет митної справи та фінансів. Інститут права та міжнародно-правових відносин

98.  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Факультет економіки і права

99. Харківський національний педагогічний  університет імені Сковороди. Юридичний факультет

100. Харківський національний університет імені Каразіна. Юридичний факультет

101. Херсонський державний університет. Історико-юридичний факультет

102. Херсонський економічно-правовий інститут. Юридичний факультет

103. Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад  «Міжрегіональна академія управління персоналом»

104. Хмельницький університет управління і права. Юридичний факультет

105. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Навчально-науковий інститут економіки і права

106. Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» . Факультет управління і права

107. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Юридичний факультет

108. Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

109. Чернігівський національний технологічний університет. Юридичний факультет

110. Чорноморський національний університет імені П. Могили. Юридичний факультет

111. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Винниченка. Факультет історії і права

 

ВНЗ, що готують студентів за спеціальністю «Правознавство», але не мають в структурі юридичного факультету

1. Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна»

2. Горлівський регіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

3. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4. Криворізький національний університет

5. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Історичний факультет. Кафедра спеціальний історичних дисциплін та правознавства

6. Ізмаїльський інститут водного транспорту

7. Київський національний університет будівництва та архітектури. Факультет урбаністики та просторового планування6. 

8. Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана. Факультет економіки підприємства та права

9. Лівадійське відділення Кримського факультету  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

10. Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»

11. Мелітопольский державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Природно-геграфічний факультет. Кафедра права

12. Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Бугая

13. Національна академія управління

14. Навчально-науковий інститут права та психології

15. Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій

16. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Гуманітарний факультет. Кафедра права

17. Національний університет кораблебудування імені Макарова

18. Одеський національний політехнічний університет. Гуманітарний факультет. Кафедра політології і права

19. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Соціально-гуманітраний факультет. Кафедра політичних наук і права

20. Полтавська державна аграрна академія. Факультет економіки та менеджменту

21. Полтавський університет економіки і торгівлі. Кафедра правознавства

22. Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

23. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Навчально-науковий Інститут історії та філософії

24. Університет новітніх технологій

25. Університет сучасних знань

26. Феодосійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету ім. Даля

27. Черкаський державний технологічний університет. Факультет гуманітарних технологій. Кафедра історії та права

28. Харківський економіко-правовий університет

29. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ)

30. Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Кафедра правознавства

31. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Факультет економіки та маркетингу

32. Хмельницький національний університет. Факультет міжнародних відносин. Кафедра права

 

Деякі коледжі (як вищі навчальні заклади)

1. Київський державний коледж туризму і готельного господарства. Відділення «правознавство» 

2. Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. Економіко-правове відділення

3. Фінансово-правовий коледж. Юридичний факультет

4. Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету

5. Економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет

6. Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету 

7. Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола

© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua