Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Перелік
вищих навчальних юридичних закладів України

1. Академія адвокатури України

2.Академія державної пенітенціарної служби

3. Університет митної справи та фінансів

4. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

5. Донецький юридичний інститут МВС України

6. Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія"

7. Київський університет права НАН України

8. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

9. Львівський державний університет внутрішніх справ

10. Національна академія внутрішніх справ

11. Національна академія державного управління при Президентові України

12. Національна академія прокуратури України

13. Національна академія Служби безпеки України

14. Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого

15. Національний університет "Одеська юридична академія"

16. Одеський державний університет внутрішніх справ

17. Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

18. Університет державної фіскальної служби

19. Харківський національний університет внутрішніх справ

20. Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua