Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Перелік
наукових установ юридичного профілю

1. Державний науково-дослідний інститут МВС України

2. Iнститут економіко-правових досліджень НАН України

3. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

4. Інститут законодавства Верховної Ради України

5. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

6. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

7. Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

8. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

9. Науково-дослідний інститут інформатики  і права НАПрН України

10. Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

11. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України

12. Науково-дослідний інститут фіскальної політики УДФС України

13. Південний регіональний центр НАПрН України

© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua