Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

ЗАКОНИ

1.Закон (848-19), чинний

Верховна Рада України від 26.11.2015 № 848-VIII

Про наукову і науково-технічну діяльність

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 15.01.2016, № 3, ст. 25, стор.5; Голос України, 15.01.2016, № 6; Урядовий кур'єр, 27.01.2016, № 16; Офіційний вісник України, 12.01.2016, № 2, ст. 40, стор.19, код 80089/2015

2. Закон (3065-14), чинний

Верховна Рада України від 07.02.2002 № 3065-III

Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 26.07.2002, № 30, ст. 205; Голос України, 21.03.2002, № 53; Урядовий кур'єр, 20.03.2002, № 53; Офіційний вісник України, 22.03.2002, № 10, ст. 467, стор.155, код 21789/2002

3. Закон (51/95-ВР), чинний

Верховна Рада України від 10.02.1995 № 51/95-ВР

Про наукову і науково-технічну експертизу

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 28.02.1995, № 9, ст. 56; Голос України, 22.03.1995

4. Закон (2657-12), чинний

Верховна Рада України від 02.10.1992 № 2657-XII

Про інформацію

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 01.12.1992, № 48, ст. 650; Голос України, 13.11.1992

5. Закон (3322-12), чинний

Верховна Рада України від 25.06.1993 № 3322-XII

Про науково-технічну інформацію

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 17.08.1993, № 33, ст. 345; Голос України, 23.07.1993

6. Закон (2623-14), чинний

Верховна Рада України від 11.07.2001 № 2623-III

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.11.2001, № 48, ст. 253; Голос України, 02.08.2001, № 136; Урядовий кур'єр, 08.08.2001, № 141; Офіційний вісник України, 17.08.2001, № 31, ст. 1387, стор.54, код 19626/2001

7. Закон (2145-19), чинний

Верховна Рада УРСР від 05.09.2017 № 2145-VII

Про освіту

Публікації: Голос України, 27.09.2017– / № 178-179 /; Відомості Верховної Ради України від 29.09.2017 – 2017 р., / 38-39 /, стор. 5, стаття 380; Урядовий кур'єр, від 04.10.2017 – № 186; Офіційний вісник України, від 06.10.2017– 2017 р., № 78, стор. 7, стаття 2392, код акта 87438/2017

8. Закон (1556-18), чинний

Верховна Рада України від 01.07.2014 № 1556-VII

Про вищу освіту

Публікації: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38,стор.2716, ст.2004; Голос України, 06.08.2014, № 148; Урядовий кур'єр, 13.08.2014, № 146; Офіційний вісник України, 15.08.2014, № 63, стор. 7, стаття 1728, код акту 73423/2014

9. Закон (103/98-ВР), чинний

Верховна Рада України від 10.02.1998 № 103/98-ВР

Про професійну (професійно-технічну) освіту

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 19.08.1998, № 32, ст. 215; Голос України, 10.03.1998; Урядовий кур'єр, 12.03.1998; Офіційний вісник України, 19.03.1998, № 9, стор.3, код 4931/1998

10. Закон (5499-17), чинний

Верховна Рада України від 20.11.2012 № 5499-VI

Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Публікації: Голос України, 04.01.2013, № 2; Урядовий кур'єр, 09.01.2013, № 4; Офіційний вісник України, 15.01.2013, № 1, ст. 3, стор.20, код 65225/2013

11. Закон (40-15), чинний

Верховна Рада України від 04.07.2002 № 40-IV

Про інноваційну діяльність

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 06.09.2002, № 36, ст. 266; Голос України, 09.08.2002, № 144; Урядовий кур'єр, 07.08.2002, № 143; Офіційний вісник України, 16.08.2002, № 31, ст. 1447, стор.145, код 22940/2002

12 Закон (3715-17), чинний

Верховна Рада України від 08.09.2011 № 3715-VI

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 18.05.2012, ст. 166, стор.799, № 19-20;  Голос України, 01.10.2011, № 183; Урядовий кур'єр, 08.10.2011, № 186

13. Закон (5018-17), чинний

Верховна Рада України від 21.06.2012 № 5018-VI

Про індустріальні парки

Публікації: Голос України, 04.08.2012, № 142; Урядовий кур'єр, 09.08.2012, № 142;  Офіційний вісник України, 13.08.2012, № 59, ст. 2365, стор.12, код 62800/2012

14. Закон (1563-17), чинний

Верховна Рада України від 25.06.2009 № 1563-VI

Про наукові парки

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 18.12.2009, № 51, ст. 757, стор.1859; Голос України, 12.08.2009, № 149; Урядовий кур'єр, 05.08.2009, № 140; Офіційний вісник України, 07.08.2009, № 57, ст. 1978, стор.11

15. Закон (991-14), чинний

Верховна Рада України від 16.07.1999 № 991-XIV

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 08.10.1999, № 40, ст. 363; Голос України, 21.09.1999; Офіційний вісник України, 27.08.1999, № 32, стор.57, код 9776/1999

16. Закон (143-16), чинний

Верховна Рада України від 14.09.2006 № 143-V

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 10.11.2006, № 45, ст. 434, стор.1479; Голос України, 14.11.2006, № 213; Урядовий кур'єр, 06.10.2006, № 187; Офіційний вісник України, 18.10.2006, № 40, ст. 2664, стор.65, код 37459/2006

17. Закон (3164-19), чинний

Верховна Рада України від 15.01.2015 № 124-VIII

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

Публікації: Голос України від 10.02.2015 – № 23; Офіційний вісник України від 20.02.2015 – 2015 р., № 12, стор. 15, стаття 306, код акта 75683/2015; Урядовий кур'єр від 25.02.2015 – № 35; Відомості Верховної Ради України від 03.04.2015 – 2015 р., № 14, стор. 754, стаття 96

18. Закон, Програма (1676-15), чинний

Верховна Рада України від 09.04.2004 № 1676-IV

Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 06.08.2004, № 32, ст. 384; Голос України, 15.06.2004, № 108; Урядовий кур'єр, 07.05.2004, № 85; Офіційний вісник України, 21.05.2004, № 18, ст. 1275, стор.9, код 28795/2004; Президентський вісник, 05.05.2004, № 7

19. Закон (2296-14), чинний

Верховна Рада України від 15.03.2001 № 2296-III

Про надання згоди на обов'язковість для України Угоди про створення Українського науково-технологічного центру

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 11.05.2001, № 19, ст. 93; Голос України, 10.04.2001, № 64; Урядовий кур'єр, 11.04.2001, № 65; Офіційний вісник України, 20.04.2001, № 14, ст. 589, стор.2, код 18383/2001

20. Кодекс України, Закон, Кодекс (435-15), чинний

Верховна Рада України від 16.01.2003 № 435-IV

Цивільний кодекс України. Книга четверта: Право інтелектуальної власності

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 03.10.2003, № 40, ст. 356; Голос України, 12.03.2003, № 45; Офіційний вісник України, 28.03.2003, № 11, ст. 461, стор.7, код 24654/2003

21. Модель, Міжнародний документ, Закон (997_m98)

СНД від 07.04.2010

Модельний закон про охорону прав на наукові відкриття

22. Закон (3792-12), чинний

Верховна Рада України від 23.12.1993 № 3792-XII

Про авторське право і суміжні права

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 29.03.1994, № 13, ст. 64; Голос України, 23.02.1994

23.Закон (922-19), чинний

Верховна Рада України від 25.12.2015 № 922-VIII

Про публічні закупівлі

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 26.02.2016, № 9, ст. 89, стор.5; Голос України, 18.02.2016, № 30; Урядовий кур'єр, 23.03.2016, № 55; Офіційний вісник України, 01.03.2016, № 15, ст. 582, стор.9, код 80773/2016

24. Закон (3668-17), чинний

Верховна Рада України від 08.07.2011 № 3668-VI

Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.03.2012, № 12, ст. 82, стор.560, № 12-13;  Голос України, 13.09.2011, № 169; Урядовий кур'єр, 14.09.2011, № 168;  Офіційний вісник України, 23.09.2011, № 71, ст. 2667, стор.11, код 58248/2011

25. Закон (856-19), чинний

Верховна Рада України від 08.12.2015 № 856-VIII

Про систему іномовлення України

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 22.01.2016, № 4, ст. 37, стор.5; Голос України, 30.12.2015, № 249; Урядовий кур'єр, 15.01.2016, № 8; Офіційний вісник України, 12.01.2016, № 2, ст. 41, стор.87, код 80110/2015

26. Закон (1280-15), чинний

Верховна Рада України від 18.11.2003 № 1280-IV

Про телекомунікації

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 19.03.2004, № 12, ст. 155; Голос України, 23.12.2003, № 244; Урядовий кур'єр, 24.12.2003, № 243; Офіційний вісник України, рік 2003, 02.01.2004, № 51, том 1, ст. 2644, стор.13, код 27109/2003

© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua