Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Науково-дослідні установи
Національної академії правових наук України

Основним структурним підрозділом Академії є науково-дослідний інститут. Інститут створюється, реорганізується і ліквідується у порядку, встановленому законодавством, та діє відповідно до свого статуту, а також основних принципів організації та діяльності, що затверджуються загальними зборами Академії.

Інститути Академії є провідними науково-дослідними установами юридичного профілю, в яких здійснюються найбільш важливі та актуальні фундаментальні і прикладні дослідження у сфері правових наук. Важливим є те, що у структурних підрозділах Академії працюють фахівці з різних галузей науки і техніки, і це дозволяє проводити комплексні дослідження в різних напрямках на межі права, економіки, техніки.

Основними завданнями інституту є:

  • розроблення нових напрямів у відповідних галузях правової науки;
  • розроблення концепцій та проектів законів, інших нормативно-правових актів;
  • координація наукових робіт з найважливіших проблем правової науки;
  • підготовка наукових кадрів.

Інститути Академії постійно співпрацюють з Верховною Радою України та її комітетами, Уповноваженим з прав людини, Кабінетом міністрів України, Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим господарським судом України, Генеральною прокуратурою України, Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованною злочинністю при Президентові України, міністерствами юстиції, внутрішніх справ, іншими центральними і місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

У складі Академії функціонують наступні науково-дослідні інститути:

Описание: НДІДБМС Описание: НДІППіП Описание: НДІІВ Описание: НДІПЗІР
Описание: НДІІіП Описание: НДІВПЗ Описание: НДІФП

© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua