Правила користування електронною базою даних «ПРАВОВА НАУКА»

1. Загальні положення
Інформація, яка знаходиться у БД «Правова наука» розрахована на наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня, членів вчених рад, спеціалізованих вчених рад, працівників аспірантур і докторантур та інших зацікавлених осіб.
Дана БД дає можливість уникнути дублювання тематики дисертаційних досліджень, додержуватись порядку їх віднесення до відповідних наукових спеціальностей, а також дозволяє проводити різнопланові статистичні дослідження та відслідковувати процес роботи над конкретним дисертаційним дослідженням від затвердження теми до захисту дисертації.
Доступ до інформації таких розділів БД «Правова наука», як «БД затверджених тем дисертацій» та «БД захищених дисертацій» потребує одержання доступу до інформації, як зазначено у розділі Реєстрація.
У розділах «БД затверджених тем дисертацій» та «БД захищених дисертацій» пошук можна здійснювати за одним із запропонованих фільтрів, за кількома з них, чи усіма одночасно. Після натискання на кнопку «Шукати» висвітлюється список знайдених записів. Для більш детального ознайомлення слід натиснути на активну частину теми дисертаційного дослідження, яка зацікавила, у заданому переліку. Після натискання висвітлюється карточка з детальною інформацією по даній роботі. У карточках затверджених дисертацій представлені автореферати, ознайомитись з якими можна в активному полі «Автореферат».

2. Структура ресурсу
Інтерфейс користувача Бази даних «Правова наука» відповідає структурі інформаційного сховища та характеру даних, які в ньому зберігаються.
База даних «Правова наука» є Інтернет-ресурсом (сайтом мережі Інтернет), що надає користувачам інформацію в галузі правових наук залежно від прав доступу, які вони мають. Передбачено такі рівні доступу:
Ресурс має такі розділи, що містять інформацію в галузі правових наук (інформаційні розділи):
Розділи «БД затверджених тем дисертацій» та «БД захищених дисертацій» надають користувачеві дані, розміщені в реляційній базі даних, і містять відповідні інструментальні засоби (включно з системою інформаційного пошуку). Інформація в БД може вводитися вручну оператором за допомогою спеціальних інтерактивних засобів безпосередньо на клієнтській стороні, або шляхом пакетного завантаження на стороні сервера.
Решта інформаційних розділів містить дані у вигляді файлів у форматі .pdf. Файли відкриваються в окремих вікнах. Деякі файли містять в собі гіперпосилання, які дозволяють користувачеві переходити на інші мережні ресурси.
Крім інформаційних ресурс «БД «Правова наука» містить такі службові розділи:
В структурі інтерфейсу також присутні банери Національної академії правових наук України та Державної наукової установи "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України"
Інтерфейс підтримує українську та російську мови.

3. Авторизація користувача
Авторизація здійснюється шляхом введення логіну та паролю. У випадку успішної авторизації на панелі меню з'являється логін авторизованого користувача.
Інструментальні засоби авторизації також містять кнопку «Вийти», яка дозволяє скасувати результати авторизації, а також гіперпосилання «Реєстрація» інструкції з реєстрації користувачів.

4. Користування даними ресурсу
За допомогою банерів користувач має можливість відвідати відповідні Інтернет-ресурси.
Сторінки інформаційних розділів, що відкривають доступ до документів, містять списки відповідних документів у вигляді гіперпосилань, які відкривають тексти документів.
Документи можуть, у свою чергу, містити гіперпосилання, які дозволяють користуватись зовнішніми ресурсами.
Для користування реляційною базою даних передбачені засоби інформаційного пошуку.
За допомогою спеціальної форми користувач може побудувати запит, за яким отримає потрібні йому відомості.
Якщо користувач не вводить жодних даних в форму побудови запитів, він отримує всі дані.
Форми для затверджених тем або захищених дисертацій відрізняються лише складом реквізитів. З функціональної точки зору вони ідентичні.
Результат пошуку надається у вигляді списку затверджених тем або захищених дисертацій (залежно від обраного розділу).
Елемент списку містить такі дані:
Реквізити дисертацій оформлені у вигляді гіперпосилань, активація яких виводить у окремому вікні повні дані щодо затвердженої теми чи захищеної дисертації.